Activiteiten in natuurgebied

Organiseer je een activiteit in een natuurgebied, zoals een wandeling, mountainbiketocht, trekking…? Dan heb je in sommige gevallen een machtiging nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

Richtlijnen

Met welke richtlijnen moet je rekening houden tijdens je activiteit?

 • Het parcours dat goedgekeurd werd door ANB moet strikt gevolgd worden.
 • Markeringen/wegwijzers:
  • Markeringen en wegwijzers moeten bestaan uit verwijderbare materialen. Verf of spuitbussen zijn niet toegestaan.
  • Op de markeringen moeten deze gegevens staan : datum activiteit, naam organisatie, naam en contactgegevens verantwoordelijke.
  • Als je markeringen aanbrengt, mag je geen schade aan de bosinfrastructuur of vegetatie veroorzaken. Je mag daarom geen scherpe materialen zoals nagels en nietjes gebruiken. Elastiek en touw zijn bijvoorbeeld wel toegestaan.
  • Markeringen breng je ten vroegste de dag vóór de activiteit aan en moet je binnen 24 uur na de activiteit verwijderen.
  • Markeringen die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen verwijderd worden door de beheerder.
 • De organisatoren zien erop toe dat de deelnemers respect hebben voor bos en natuur. Fauna en flora mogen niet verstoord of beschadigd worden. Vermijd overbodig lawaai. Houd rekening met aanwezige wandelaars en fietsers en honden moeten steeds aan de leiband.
 • Er mag geen afval worden achtergelaten in de bos- en natuurgebieden en in de wegbermen. Ligt er toch zwerfvuil? Dan moet je de dag na het evenement het afval verwijderen.
 • Het is verboden vuur te maken.
 • Richtlijnen van de boswachters/natuurinspecteurs moet je opvolgen.
 • Komt je tocht ook langs privéwegen? Dan is de organisator zelf verantwoordelijk om toestemming te vragen aan de eigenaars.
 • De organisatie moet zelf instaan voor de veiligheid. De eigenaars van de gebruikte terreinen (privé en openbaar) zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen.
 • Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op boswegen en -paden. Gemotoriseerd verkeer op de niet-verharde wegen is enkel toegestaan als er veiligheidsmaatregelen genomen worden.
 • Voertuigen moeten hun snelheid op de routes aanpassen, zodat er geen sporen in de weg gevormd worden.
 • Je mag niet over de wegbermen rijden.
 • Op plaatsen waar de deelnemers de openbare weg of het fietsroutenetwerk kruisen, moeten veiligheidsmaatregelen voorzien worden (seingevers, afzetten openbare weg...).
 • Het is mogelijk dat er bosexploitaties worden uitgevoerd op het moment van de activiteit. Het parcours wordt best korte tijd voor de activiteit gecontroleerd op toegankelijkheid.

Jachtseizoen

Vind je activiteit plaats in het jachtseizoen (vanaf 15 oktober)? Dan stem je het parcours best af met de VZW Wildbeheerseenheid De Hei