Activiteit aanvragen en materiaal uitlenen

Aanvragen openbare activiteit

Wanneer moet je een activiteit aanvragen of melden?

 • Je activiteit vindt plaats in Oudsbergen,
 • en je activiteit is voor iedereen toegankelijk (gratis of betalend).

Gebruik daarvoor de formulieren onderaan deze pagina. Er bestaan twee soorten aanvragen: een aanvraag en een melding. Heb je ook materiaal nodig voor je activiteit? Dan kan je dat via het gemeentebestuur uitlenen. Ontvang je liever een formulier op papier? Laat het ons weten via info@oudsbergen.be of 089 810 100.

Aanvraag

Voor welke activiteit moet je een aanvraag indienen?

 • Je organiseert een openbare activiteit die plaatsvindt in de open lucht of op openbaar domein. 
 • Je hebt een vergunning nodig (bijvoorbeeld om sterke drank te schenken of voor een uitzondering op de geluidsnormen).
 • Er moet een politiereglement opgesteld worden.

Voorbeeld zijn fuiven, concerten, festivals, bals, optochten, wandel- en fietstochten, straat- en buurtfeesten.

Wanneer dien je je aanvraag in? Ten vroegste een jaar en ten laatste 6 weken voor het begin van je activiteit. Enkele weken na het indienen van je aanvraag krijg je al dan niet een goedkeuring van de burgemeester voor het organiseren van je activiteit.

Melding

Welke activiteiten moet je melden?

 • Je organiseert een openbare activiteit die plaatsvindt in een besloten plaats, zoals een feestzaal, sporthal of verenigingslokaal.
 • Je hebt geen extra vergunningen nodig.

Voorbeeld zijn quizzen, sporttoernooien, opendeurdagen, dansshows, eetdagen en kienavonden.

Wanneer dien je je aanvraag in? Ten vroegste een jaar en ten laatste 6 weken voor het begin van de activiteit.

Uitleen van evenementenmaterialen

Erkende verenigingen, wijk- en buurtcomités, scholen, ouderraden, en andere Oudsbergse verenigingen en instellingen kunnen materialen uitlenen via de gemeentelijke uitleendienst. De meeste materialen kan je gratis uitlenen. Enkel voor onderstaande materialen wordt een kostprijs aangerekend:

 • Container restafval (240l): forfait van 5 euro/lediging
 • Elektriciteitsaansluiting vaste marktkast (verbruik): forfait van 50 euro
 • Wateraansluiting (verbruik): forfait van 25 euro
 • WC-wagen: forfait van 75 euro

Vraag je materiaal aan via het aanvraag- of meldingsformulier onderaan deze pagina. Dien dat formulier ten laatste 6 weken en ten vroegste 12 maanden voor het evenement in. Aanvragen buiten deze periode worden niet behandeld.

Voor informatie kan je altijd terecht op het algemeen nummer 089 810 100. Zij verbinden u graag verder naar de juiste dienst.

Bekendmakingen