Activiteit aanvragen en materiaal uitlenen

Wil je een openbare activiteit in Oudsbergen organiseren, als particulier of vereniging? Dan moet je je activiteit melden.

Wanneer moet je je activiteit melden?

 • Je activiteit vindt in Oudsbergen plaats, binnen of buiten.
 • Je activiteit is voor iedereen toegankelijk (gratis of betalend).
 • Je activiteit valt buiten de normale ledenwerking van je vereniging. Je nodigt ook andere mensen uit dan enkel je eigen leden.
 • Voorbeelden van zulke activiteiten zijn: een fuif, bal, festival, wandel- of fietstocht, kienavond, straatfeest, concert, eetdag, quiz, sporttoernooi, dansshow…

Hoe vraag je je activiteit aan?

Vraag jouw activiteit of evenement aan

Procedure

Je aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Als er nog extra voorwaarden nodig zijn voor je activiteit, brengen we je daarvan schriftelijk op de hoogte of nemen we contact met je op.

Ontvang je geen brief? Dan heb je een goedkeuring ontvangen en mag je activiteit plaatsvinden.

Wat kan je nog aanvragen via het aanvraagformulier?

Bij de aanvraag van je activiteit kan je ook:

 • uitleenmaterialen aanvragen,
 • een subsidie voor je straat- of buurtfeest aanvragen,
 • een uitzondering vragen op de geluidsnorm,
 • een toelating vragen voor het schenken van sterke dranken,
 • een wegsignalisatie aanvragen voor een omleiding, wegafsluiting of tijdelijke snelheidsbeperking.

Meer informatie vind je via onderstaande linken:

Uitleen van evenementenmaterialen

Heb je ook materiaal nodig voor je activiteit? Erkende verenigingen, wijk- en buurtcomités, scholen, ouderraden, en andere Oudsbergse verenigingen en instellingen kunnen materialen uitlenen via de gemeentelijke uitleendienst.

De meeste materialen kan je gratis uitlenen. Enkel voor onderstaande materialen wordt een kostprijs aangerekend:

 • Elektriciteitsaansluiting vaste marktkast (verbruik): forfait van 50 euro
 • Wateraansluiting (verbruik): forfait van 25 euro
 • WC-wagen: forfait van 75 euro
 • Container restafval (240l): forfait van 5 euro/lediging

We moedigen herbruikbare materialen sterk aan. Zo vermijd je dat het afval niet juist gesorteerd wordt of dat je extra kosten hebt om het afval te laten afvoeren.

Heb je je activiteit aangevraagd? Dan word je aan het einde van het formulier automatisch doorverwezen naar de digitale uitleendienst. Meld je aan en vraag het nodige materiaal aan. Later ontvang je een brief met de goed- of afkeuring van je reservatie.

Voor informatie kan je altijd terecht bij het gemeentebestuur via 089 810 100.

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden