Activiteit aanvragen en materiaal uitlenen

Aanvragen openbare activiteit

Iedere activiteit die in Oudsbergen georganiseerd wordt en voor iedereen vrij toegankelijk is (gratis of tegen betaling) moet aangevraagd of gemeld worden. Gebruik daarvoor de formulieren onderaan deze pagina. Er bestaan twee soorten aanvragen:

Aanvraag

Een aanvraag doe je voor alle openbare activiteiten die doorgaan in de open lucht of op openbaar domein of waarvoor je een vergunning nodig hebt (bijvoorbeeld voor het schenken van sterke drank of een uitzondering op de geluidsnormen). Je gebruikt het aanvraagformulier eveneens als er een politiereglement opgesteld moet worden. Het gaat dan vooral over fuiven, concerten, festivals, bals, optochten, wandel- en fietstochten, straat- en buurtfeesten, etc.

Een aanvraag doe je ten vroegste een jaar en ten laatste 6 weken voor het begin van de activiteit. Enkele weken na het indienen van je aanvraag krijg je al dan niet een goedkeuring van de burgemeester voor het organiseren van je activiteit.

Melding

Een melding doe je voor alle openbare activiteiten die doorgaan in een besloten plaats zoals een feestzaal, sporthal of verenigingslokaal en waarvoor je geen extra vergunningen nodig hebt. Hier gaat het over quizzen, sporttoernooien, opendeurdagen, dansshows, eetdagen, kienavonden etc.

Een melding doe je ten vroegste een jaar en ten laatste 4 weken voor het begin van de activiteit. Een melding met aanvraag voor uitleenmateriaal doe je ten laatste 5 weken op voorhand.

Afhankelijk van wat je wil organiseren kan je kiezen of je gebruik wil maken van de uitleendienst of niet. Zie formulieren beneden.

Uitleen van evenementenmaterialen

Erkende verenigingen, wijk- en buurtcomités, scholen, ouderraden, en andere Oudsbergse verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Alle uitleenmaterialen dienen aangevraagd te worden via het bijgevoegd aanvraagformulier (zie onderaan pagina). Indien nodig kan de gebruiker een aanvraagformulier op papier krijgen. De aanvraag gebeurt ten laatste 5 weken en ten vroegste 12 maanden voor het evenement. Aanvragen buiten deze periode worden niet behandeld.

De meeste materialen kunnen gratis uitgeleend worden.

Enkel voor onderstaande materialen wordt een kostprijs aangerekend:

  • Container restafval (240l): 5 euro/lediging
  • Container restafval (120l): 2,50 euro/lediging
  • Container restafval (vrachtwagen, +-10m³) : 100 euro/lediging
  • Elektriciteitsaansluiting vaste marktkast (verbruik): forfait van 50 euro
  • Tijdelijke elektriciteitsaansluiting (verbruik): forfait van 50 euro
  • Wateraansluiting (verbruik): forfait van 25 euro
  • WC-wagen: forfait van 75 euro

Voor informatie kan je altijd terecht op dienst Vrije Tijd via het algemeen nummer 089 810 910. Zij verbinden u graag verder naar de juiste dienst.