Actieplan Hart voor Dieren

Gemeente Oudsbergen heeft een hart voor dieren. We organiseren of ondersteunen verschillende initiatieven in het kader van dierenwelzijn. 

Schepen voor dierenwelzijn

Om de belangen van dieren te behartigen, verdienen ze meer dan onze sympathie. Er is nood aan een gestructureerd beleid en samenwerking met organisaties en verenigingen. Daarom kiest het gemeentebestuur van Oudsbergen voor een schepen voor Dierenwelzijn. Zo verzekeren we een efficiënte inzet van gemeentelijke middelen, mensen en instrumenten om de nodige doelstellingen te halen.

Er is ook een gemeentelijk meldpunt voor dierenwelzijn. Onze burgers kunnen meldingen doorgeven via het online meldpunt, via de Oudsbergen-app, telefonisch via 089 810 100 of via info@oudsbergen.be

Dierenpolitie

Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsverband met de politiezone CARMA, die een cel voor dierenwelzijn heeft. Voor dringende zaken nemen burgers best rechtstreeks contact op met de dierenpolitie, in plaats van het gemeentelijk meldpunt te gebruiken. Dat kan via 089 39 14 10 of ROLM@politiecarma.be.

Dankzij het partnerschap met dierenasiel Genk kunnen we snel ingrijpen en de juiste opvang bieden aan dieren in nood.

Kattenbeleid

In Oudsbergen besteden we aandacht aan zowel huis- als zwerfkatten. Het is belangrijk om goed na te denken over de aanschaf van een kat, maar ook over de kosten die daar bij komen kijken. Oudsbergen moedigt haar inwoners aan om een kat te adopteren uit het asiel en werkt daarvoor samen met het dierenasiel van Genk en vzw Het Felix Project.

Een kat moet gechipt worden en wordt liefst ook gesteriliseerd of gecastreerd. Daarom is de jaarlijkse ‘Valentijnsactie’ in het leven geroepen. Dankzij die kortingsbonnenactie kunnen inwoners hun kat laten steriliseren of castreren aan een verminderd tarief. De actie is ieder jaar opnieuw een groot succes.

Alle burgers kunnen zwerfkatten melden via het gemeentelijk meldpunt. De meldingen komen dan terecht bij het Felix Project dat de katten opvangt en steriliseert of castreert. Oudsbergen streeft naar een zwerfkattenpopulatie die onder controle is en die geen overlast veroorzaakt.

Hondenbeleid

Oudsbergenaren moeten vooraf goed nadenken over de aankoop, verzorging en omgang met de hond. Daarnaast moeten mens en hond in harmonie kunnen samenleven in Oudsbergen en willen we hondenpoep uit het straatbeeld weren. Het bestuur ondersteunt projecten op scholen en promoot de hondenscholen die werken volgens het beloningsprincipe.

In Oudsbergen zijn honden ook welkom in de woonzorgcentra. Ze hebben immers een positief effect op de gezondheid van bewoners. Alle Oudsbergse woonzorgcentra hebben een werking waarin honden of andere dieren betrokken zijn. Huisdieren mogen er met de familie op bezoek komen.

Onze gemeente heeft vier losloopzones waar honden zich kunnen uitleven zonder de restrictie van de leiband. Wederzijds respect voor de omgeving en voor elkaar wordt hier hoog in het vaandel gedragen. Dankzij het GAS-reglement kunnen sancties getroffen worden voor zij die de regels niet respecteren.

Voor loslopende honden zonder baasje kan Oudsbergen beroep doen op de hondenvanger van politie CARMA.

Het opvanginitiatief Baas&Beest is er voor kansarme Oudsbergenaren die vaak enorm veel belang hechten aan de verzorging van hun huisdier. Baas&Beest zorgt voor noodopvang en heeft een voedselbank voor huisdieren.

Paarden welkom

Oudsbergen beschikt over een goed uitgewerkt ruiter- en menroutenetwerk. Paarden zijn dan ook meer dan welkom in onze gemeente. Ruiters worden aangemoedigd om op de voorziene paden te blijven, zeker in landbouwgebied en kwetsbare natuurgebieden. Automobilisten sporen we aan om het rustig aan te doen in de buurt van paarden op de weg.

Verder hecht het gemeentebestuur veel belang aan de esdoornproblematiek en wordt het gemeentelijk groenbeheerplan hierop afgestemd.

Vrijlevende dieren

Oudsbergen kent een grote diversiteit aan vrijlevende dieren in haar bos- en natuurgebieden. Dankzij de samenwerking met verschillende partners kunnen ook deze dieren aangenaam in Oudsbergen vertoeven. De samenwerking met het Natuurhulpcentrum verzekert de opvang van wilde dieren in nood.

Sommige diersoorten veroorzaken overlast. Die populaties wil Oudsbergen onder controle houden. Inwoners kunnen ratten of everzwijnen melden via het gemeentelijk meldpunt. Verder werken we nauw samen met de lokale wildbeheereenheid, de Hubertusvereniging en het Agentschap voor Natuur en Bos om de jacht op ons grondgebied te coördineren. We streven daarbij naar het onderhouden van gezonde populaties die weinig hinder toebrengen aan de omgeving.

Bijvriendelijke gemeente

Oudsbergen wil graag een bijenvriendelijke gemeente worden. We nemen het charter Bijvriendelijke Gemeente als leidraad en streven naar een aangepast groenbeheerplan in samenwerking met de lokale imkers.

Voorlichting in de scholen

Aandacht voor dierenwelzijn in het onderwijs is erg belangrijk. Als gemeentebestuur ondersteunen we verschillende initiatieven. Xanuul vzw bezoekt scholen met een ludiek programma over de relatie tussen hond en kind en GAIA biedt ook gastlessen aan, aangepast aan verschillende leeftijden. Acties zoals Mooimakers, Straat.net en Red de Koe waarmee we zwerfvuil aanpakken, spelen ook een grote rol in het verbeteren van dierenwelzijn. Die acties worden dan ook gepromoot in het onderwijs.

Dieren en openbare evenementen

Het gemeentebestuur weert het gebruik en de verkoop van dieren in openbare evenementen als dierenwelzijn in het gedrang komt. Circussen met wilde dieren en kermissen met paarden- en ponyritjes zijn niet toegelaten. Er worden geen dieren verkocht op markten

Diervriendelijk nieuwjaar

Vuurwerk en harde geluiden zijn altijd moeilijk in combinatie met dieren. Het bezorgt hen veel stress en angst. We streven naar een gecontroleerd gebruik van vuurwerk. Als gemeentebestuur geven we het goede voorbeeld en kiezen we enkel nog voor diervriendelijk vuurwerk dat geluidsarm is. Diereneigenaars krijgen tips om hun dieren veilig thuis achter te laten tijdens de nieuwjaarsnacht.

Dierenarts van wacht

De wachtdienst is bereikbaar van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur op het telefoonnummer 089 61 37 01.

Bedankt aan deze partners

Een speciale dank gaat uit naar de partners die ons helpen om deze actiepunten te verwezenlijken: