Aanvraag vergunning voor inname van openbaar domein (signalisatievergunning, tijdelijk terras...)

Inwoner?

Vul hier je aanvraag in

Aannemer?

Gebruik GIPOD

Inhoud

Het openbaar domein is voor iedereen toegankelijk. Als u een deel van het openbaar domein wil gebruiken voor werken of een tijdelijk terras dan heeft u een vergunning nodig. 

Voorbeelden van situaties waarbij een vergunning voor het innemen van het openbaar domein verplicht is:

 • voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein tijdens bouw-of verbouwingwerken aan een woning;
 • voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone;
 • voor het afsluiten van wegen door werken;
 • voor het plaatsen van een seizoensgebonden, niet-overdekt terras;
 • ...

Indien u verhuist en tijdelijk 1 of meerdere parkeerplaatsen inneemt, heeft u geen vergunning nodig. 

Indien u werken uitvoert of laat uitvoeren en u gebruikt daarbij een deel van de openbare weg dan hebt u naast een vergunning voor de inname van het openbaar domein ook een signalisatievergunning nodig. Deze vraagt u samen aan en leveren wij samen af aan u. 

De signalisatie van de werken moet voor de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat het voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsten en hoe u dat moet doen. De gemeente levert of plaatst geen signalisatiemateriaal. 

Voorwaarden

 • Inname openbaar domein voor werken

Indien u werken wil uitvoeren waarbij u het openbaar domein innneemt, heeft u daarvoor toelating nodig van de wegbeheerder.

In de meeste gevallen is de gemeente wegbeheerder van de wegen in Oudsbergen. Bij gewestwegen is het agentschap Wegen en Verkeer district Oost-Limburg wegbeheerder. Als gemeente moeten we voor gewestwegen dus akkoord vragen aan het agentschap. Dit betekent dat de doorlooptijd van een aanvraagt enkele weken langer kan duren.  

Volgende wegen zijn gewestwegen:

 • Breekiezel
 • Oudsbergerweg
 • Weg naar Gruitrode
 • Centrumstraat
 • Weg naar As
 • Dorpsstraat
 • Hoogstraat
 • Genkerbaan
 • Plockroy
 • Weg naar Opglabbeek
 • Weg naar Meeuwen
 • Kasteelstraat
 • Grote Baan
 • Soetebeek
 • Weg op Bree
 • Weg naar Helchteren.

De gemeente levert geen signalisatiemateriaal. Alle signalisatie dient u zelf te voorzien.

 • Inname openbaar domein voor een tijdelijk terras 

De volgende voorwaarden gelden voor aanvragen vanaf 1 april 2022. Deze lijst is niet limitatief en elke aanvraag wordt apart bekeken. 

 • Een tijdelijk terras is niet overdekt en mag niet verankerd worden in de ondergrond.
 • Voetgangers en fietsers moeten steeds gebruik kunnen maken van de daarvoor voorziene infrastructuur. Het tijdelijk terras moet dan ook minstens 1,5 m van de voorgevel van de horecazaak geplaatst worden.
 • Een vergunning voor de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijk terras zal enkel binnen de periode van 1 april tot en met 31 oktober toegestaan worden.
 • Er mogen geen niveauwijzigingen aangebracht worden. Een tijdelijk terras wordt geplaatst op de bestaande ondergrond.
 • Om de buren niet te belasten mag het tijdelijk terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van de zaak waartegen het terras gemaakt zal worden. 

Procedure

U vraagt de vergunning voor het innemen van het openbaar domein en de eventuele signalisatievergunning minstens 3 weken voor de start van handeling op het openbaar domein aan via het bovenstaande aanvraagformulier. 

Uw aanvraag bevat steeds een plan of schets waarop aangeduid staat welk deel van het openbaar domein u wil innemen. Daarnaast zijn er in verschillende situaties nog extra documenten nodig om bij uw aanvraag te voegen:

 • Bij werken op het openbaar domein: een signalisatieplan.
 • Bij het plaatsen van een tijdelijk terras:
  • Een plan van het terras en de omliggende percelen met aanduiding van omliggende elementen zoals bomen, parkings, nutsvoorzieningen enz. 
  • Foto's van de gevel waar het terras komt te staan. 
  • Een kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid waarin het terras opgenomen is. 
  • Een overzicht van de materialen die gebruikt zullen worden om het terras te maken.

 

Kostprijs

Er is geen kostprijs aan verbonden aan een vergunning voor het innemen van openbaar domein. 

Contact