Aanvraag Belgische nationaliteit

Neem contact met ons op om een afspraak te maken

Inhoud

De Belgische nationaliteit is de band die u als persoon bindt met de Belgische staat en die uw rechten en plichten bepaalt.

Voorwaarden

Er zijn meerdere manieren waarop u de Belgische nationaliteit kan krijgen.

Als minderjarige is er een automatische toekenning van de Belgische nationaliteit indien:

  • één van de ouders of adoptanten Belg is op het moment van de geboorte of de adoptie van het kind
  • het kind geboren is in België en de ouders zijn geen Belg maar voldoen aan bepaalde verblijfsvoorwaarden
  • één van de ouders de Belgische nationaliteit verkrijgt na de geboorte maar voor de 18de verjaardag van het kind
  • het kind geen nationaliteit heeft
  • de ouders van het kind onbekend zijn

Als meerderjarige kan u Belg worden door verkrijging of naturalisatie.

  • Bij verkrijging bent u minstens 18 jaar, voldoet u aan alle voorwaarden en legt u een verklaring tot verkrijging af bij de dienst burgeradministratie
  • De naturalisatie is een buitengewone gunstmaatregel die verleend wordt aan personen die minstens 18 jaar of ontvoogd zijn en die een naturalisatieaanvraag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gericht.

Procedure

Wilt u de Belgische nationaliteit aanvragen dan neemt u contact op met de dienst burgeradministratie. Zij bekijken samen met u aan welke voorwaarden u voldoet en informeren u welke documenten nodig zijn voor uw aanvraag.

Als u alle nodige documenten heeft voorgelegd voor controle en de registratierechten heeft betaald, legt u de verklaring voor de Belgische nationaliteit af bij dienst burgeradministratie. Uw dossier gaat naar de dienst Vreemdelingenzaken, de dienst Veiligheid van Staat en het Parket van de Procureur des Konings van Limburg, afdeling Tongeren. De Procureur heeft 4 maanden de tijd om advies te geven.

Bij een positief advies of geen advies van de Procureur binnen de 4 maanden, wordt u Belg. De dienst burgeradministratie schrijft uw verklaring in de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS) over. 

Krijgt u een negatief advies, dan kan u de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van eerste aanleg.

Wat meebrengen

De documenten die u nodig heeft verschillen afhankelijk van de procedure die gevolgd zal worden. Neem daarom eerst contact met ons op zodat we u gericht kunnen informeren.

Kostprijs

Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit kost 150 euro aan registratierechten. Deze moeten betaald worden aan het bevoegde registratiekantoor. 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 en Wetboek van de Belgische nationaliteit  van 28 juni 1984.

Voor wie

Alle niet-Belgen die voldoen aan de voorwaarden.

Contact