Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ook al neem je als organisator de nodige voorzorgen, toch kan er altijd iets misgaan. Om je in te dekken tegen de verschillende risico’s kan je vooraf een aantal verzekeringen afsluiten. Enkele verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Hou er ook rekening mee dat de zaaluitbater bepaalde verplichtingen heeft. Ben je een lokale afdeling van een (jeugdwerk)organisatie, dan ben je voor een aantal zaken wellicht al verzekerd via de koepelorganisatie. Controleer dit tijdig.

Inhoud

Verschillende soorten verzekeringen

We zetten de belangrijkste verzekeringen op een rijtje:

 • Polis burgerlijke aansprakelijkheid
 • Polis B.A.-tent
 • Polis brand
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Polis contractuele aansprakelijkheid
 • Polis ongevallen
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Polis slecht weer
 • Evenementenpolis
 • Verzekering alle risico’s
 • Activiteit met gemotoriseerde voertuigen – verzekering motorrijtuigen

Hieronder leggen we de Polis Burgerlijke aansprakelijkheid uit, aangezien een kopie van deze verzekeringspolis verplicht bij te voegen is bij je aanvraag of melding van een openbare activiteit.

Meer info: www.fuifpunt.be of bij je verzekeringsmakelaar.

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating of exploitatie)

Iedereen die bij de organisatie van een evenement betrokken is, kan aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade aan derden.

De meeste organisatoren (vzw’s, feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan) zijn wettelijk verplicht de vrijwilligers hiertegen te verzekeren. Maar wanneer een evenement buiten de reguliere werking van de organisatie valt, is het goed mogelijk dat de groepspolis de burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) van de vrijwilligers niet dekt! In dat geval sluit je best een bijkomende verzekering B.A. af die de medewerkers wel dekt in het kader van dit evenement.

Ook wanneer je wettelijk niet verplicht bent om de verzekering B.A. aan te gaan (bijvoorbeeld in het geval van een kleine feitelijke vereniging zonder personeel), is het sterk aan te raden om deze toch af te sluiten! Zonder bijkomende verzekering B.A. kan de organisator persoonlijk opdraaien voor schade aan derden door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van (een van de) medewerkers. Een aantal zaken die je in verenigingsverband doet, worden immers niet gedekt door de gewone verzekering B.A.-privéleven.

Wanneer de B.A. van de organisator en medewerkers niet gedekt is, zal schade aan derden worden verhaald op de vereniging (vzw) of de verantwoordelijke persoon zelf (feitelijke vereniging). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt twee soorten schade:

 • Materiële schade aan derden.
 • Lichamelijke schade aan derden (van de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering).

Voor de bijkomende verzekering exploitatie of uitbating zijn er twee mogelijkheden:

 • Als je maar af en toe iets organiseert, sluit je best een dag verzekering af, bovenop de bestaande verenigingspolis.
 • Als je regelmatig iets organiseert, sluit je best een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie of uitbating af op jaarbasis.

Goed om te weten

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is geen ontlasting van mogelijke schuld. De organisatie moet dus goed opgezet zijn zodat de kansen op risico’s zo klein mogelijk zijn. De schade mag niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

Heb je als organisatie al een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ga dan na of deze jouw evenement ook wel effectief dekt! Dat is niet altijd zeker omdat verzekeringspolissen vaak gemaakt zijn op het lijf van een bepaald soort organisatie. Soms zal je een extra premie moeten betalen om je evenement mee verzekerd te krijgen.

In de meeste gevallen zal de schade veroorzaakt door een weggewaaide tent niet gedekt zijn door de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Je kan hiervoor een bijkomende verzekering B.A.-tent afsluiten. Meestal zijn enkel de organisator en de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie.

Via de Provincie Limburg kan je intekenen op een verzekering die naast burgerlijke aansprakelijkheid ook rechtsbijstand en ongevallen verzekert en dit voor 100 gratis vrijwilligersdagen per jaar.


Meer info: www.vrijwilligerswerk.be