Aanpassingen aan het openbaar domein

Inhoud

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad en het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal.

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij de gemeente. 

Voorwaarden

Indien het werken langs een gewestweg betreft, dient AWV district Oost-Limburg dit eerst goed te keuren en indien nodig hiervoor een vergunning af te leveren. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de aanleg van inritten en inbuizingen ter hoogte van inritten.

Voor andere aanpassingen zoals het verplaatsen van verkeersborden is geen vergunning nodig. 

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij de gemeente. 

Wat meebrengen

Uw schriftelijke aanvraag moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Een plannetje van het perceel
  • Een situatieschets van de uit te voeren werken
  • Foto’s van de huidige toestand

Kostprijs

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Uitzondering: de werken die door de gemeentelijke dienst werken zelf worden uitgevoerd zijn gratis. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van een verkeersbord. 

Contact