Aanleg snelheidsremmers Weg naar Dorne

Stratenplan

Weg naar Dorne 28, 3660 Oudsbergen
Startdatum: 06-07-2020 om 00:00
Einddatum: 31-08-2020 om 00:00

Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen en om sluipverkeer tegen te gaan, worden er snelheidsremmers geïnstalleerd in de Weg naar Dorne. Er komen nieuwe constructies om de snelheid van het doorgaand verkeer te matigen. Op donderdag 12 december 2019 ging we hierover in overleg met de buurtbewoners tijdens een infoavond waarop alle inwoners uit de straat uitgenodigd waren.

De 3 snelheidsremmers, bestaande uit een plantenbak en een drempel, worden geïnstalleerd tussen huisnummer 8 en 10A, ter hoogte van huisnummer 16 en tussen nummer 28 en de kapel. De locaties van de plantenbakken zijn in oranje gespoten op het wegdek.

De werken starten op 6 juli en beginnen aan de snelheidsremmer ter hoogte van de kapel. De werken zijn afgerond voor de start van het nieuwe schooljaar. De aanplanting zal gebeuren tijdens het plantseizoen (najaar – winter).

Hinder

Tijdens de werken blijven alle woningen bereikbaar. Onze medewerkers proberen de hinder tot een minimum te beperken, maar de straat zal volledig afgesloten zijn ter hoogte van de aan te leggen snelheidsremmer. De signalisatie zal de omleiding telkens duidelijk aangeven.

Ernstige hinder?
Nee

Extra info

Status
Huidige projecten

Contactpersoon

Gemeente Oudsbergen