Aankopen van meer dan 30.000 euro

Deze dossiers worden behandeld door de dienst aankoop- en contractbeheer. De technische beschrijving moet door de aanvrager uitgewerkt worden, de dienst aankoop- en contractbeheer voert de procedure. Deze aanvragen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Procedure

  1. De dienst levert de technische beschrijving aan en gaat in overleg met de dienst aankoop- en contractbeheer over het op te stellen dossier.
  2. Als het dossier is opgesteld, maakt de dienst aankoop- en contractbeheer een voorlopige vastlegging aan in Corsa.
  3. Daarna gaat het dossier naar de financieel directeur die zijn visum al dan niet verleent aan de voorgenomen verbintenis.
  4. Na goedkeuring door de gemeenteraad, keurt de financiële dienst de bestelbon goed en bezorgt die aan de aanvrager.