Aankopen van 1.000 tot 8.500 euro

Voor aankopen en bestellingen tot 8.500 euro moet op voorhand een bestelbon worden aangevraagd. Op die manier ben je er zeker van dat de wetgeving overheidsopdrachten wordt nageleefd en dat er voldoende budget beschikbaar is. Bovendien zijn we op deze manier niet onderworpen aan de factuurvoorwaarden van de leverancier.

Daarnaast moet er steeds gekeken worden naar de factuurvoorwaarden. Als deze nadelig zouden zijn voor de gemeente, dan moet er gekozen worden om te werken met een verkorte offerte-aanvraag, zodat we onze voorwaarden kunnen opleggen.

Er dienen steeds (indien mogelijk) minstens 3 prijzen gevraagd te worden. Het bedrijf met de goedkoopste offerte haalt de opdracht binnen. Als je dat niet wenst, dien je te werken met op voorhand vastgelegde criteria om de offertes te kunnen
beoordelen.

Procedure

  1. Vraag een bestelbon aan in Corsa. Of vraag het aan een collega of je diensthoofd, als je zelf geen toegang tot Corsa hebt.
  2. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de budgethouder, zoals bijvoorbeeld je diensthoofd, clustercoördinator of algemeen directeur.
  3. Nadat de budgethouder de aanvraag heeft goedgekeurd, controleert de dienst financiën het budget en het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten. Als alles in orde is, keurt de dienst financiën de bestelbon goed en wordt die aan de aanvrager bezorgt.
  4. De aanvrager bezorgt zelf de bestelbon aan de leverancier.