Aankopen tot 1.000 euro

Voor aankopen en bestellingen tot 1.000 euro moet op voorhand een bestelbon worden aangevraagd. Op die manier ben je er zeker van dat de wetgeving overheidsopdrachten wordt nageleefd en dat er voldoende budget beschikbaar is.

Procedure

  1. Vraag een bestelbon aan in Corsa. Of vraag het aan een collega of je diensthoofd, als je zelf geen toegang tot Corsa hebt.
  2. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de budgethouder, zoals bijvoorbeeld je diensthoofd, clustercoördinator of algemeen directeur.
  3. Nadat de budgethouder de aanvraag heeft goedgekeurd, controleert de dienst financiën het budget en het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten. Als alles in orde is, keurt de dienst financiën de bestelbon goed en wordt die aan de aanvrager bezorgt.
  4. De aanvrager bezorgt zelf de bestelbon aan de leverancier.