Aangifte van een overlijden

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar de persoon overleden is.

Voorwaarden

De persoon is overleden in Oudsbergen.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden. De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een arts. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, dan verwittigt u de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • Nadien moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Dat is de overlijdensaangifte zelf:
  • De begrafenisondernemer zorgt voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. 
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit
 • werkgever

Wat meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden legt de begrafenisondernemer volgende documenten voor:

 • Het overlijdensattest opgesteld door de arts die het overlijden heeft vastgesteld;
 • De identiteitskaart van de overledene;
 • De identiteitskaart van de aangever;
 • Het trouwboekje van de overledene;
 • Het rijbewijs van de overledene;
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bijkomende documenten in geval van crematie:

 • Het aanvraagformulier voor crematie;
 • Het aanvraagformulier voor thuisbestemming van de assen (indien van toepassing);
 • Het verslag van de beëdigd geneesheer;
 • Het toestemmingsformulier voor het verkrijgen van documenten;
 • Een toelating tot begraving (indien de begraving gebeurt in een andere gemeente).

Bijkomende documenten in geval van een verdacht of gewelddadig overlijden of in geval van een dodelijk ongeval:

 • Het proces-verbaal van een officier van de politie;
 • De toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Kostprijs

De aangifte van een overlijden is gratis.

Contact