Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Inhoud

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Je kan als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag door een aangifte te doen bij de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen stelde voor 2023 en 2024 een aantal afwijkingsperiodes vast voor het hele grondgebied van de Oudsbergen. De volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag zijn goedgekeurd:

  • 25 september 2023 tot en met 1 oktober 2023
  • 18 december 2023 tot en met 24 december 2023
  • 25 december 2023 tot en met 31 december 2023
  • 30 september 2024 tot en met 6 oktober 2024

Voorwaarden

  • Je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • Je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

Je kiest de wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar je zaak gevestigd is.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15).

Contact