Plannen voor nieuwe woonzorgzone en site Aldi

  • 13 januari 2020

Het gemeentebestuur wil de woonzorgzone in het centrum van Opglabbeek uitbouwen. De zone zou uitbreiden naar het perceel aan de Rozenstraat en de Kimpenstraat.

Enkele jaren geleden is de winkel Aldi aan de Weg naar Zwartberg afgebroken en werd er een nieuwbouw geplaatst. Aldi NV heeft hiervoor in 2016 een planologisch attest gekregen van de gemeenteraad. Er gaan nu geen uitbreidingen meer gebeuren aan de winkelsite, maar door de wijzigingen moet het ruimtelijk uitvoeringsplan van het centrum gewijzigd worden.

 

rup

Het bestuur heeft voor beide situaties een startnota opgemaakt die de planopties weergeeft en motiveert. Maar ook jouw mening is belangrijk. Daarom ben je van harte welkom op de infovergadering op 10 februari 2020 in den Ichter (Gildenstraat 10). De plannen over Aldi worden toegelicht om 18 uur. Ben je meer geïnteresseerd in de nieuwe woonzorgzone? Dan ben je welkom om 19.30 uur.

Lees de startnota van beide plannen online na:

pdf bestandStartnota - RUP Aldi (6 MB)

pdf bestandStartnota - RUP Woonzorgzone (5.93 MB)

Ze liggen ook ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van beide gemeentehuizen. Je kan ze raadplegen van 27 januari tot en met 28 maart 2020. Reacties over de startnota verstuur je aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, geef je tegen ontvangstbewijs af op één van de gemeentehuizen of verstuur je digitaal naar info@oudsbergen.be ten laatste op 28 maart 2020.