Plannen voor nieuwe woonzorgzone en site Aldi

  • 13 januari 2020

Het gemeentebestuur wil de woonzorgzone in het centrum van Opglabbeek uitbouwen. De zone zou uitbreiden naar het perceel aan de Rozenstraat en de Kimpenstraat.

Enkele jaren geleden is de winkel Aldi aan de Weg naar Zwartberg afgebroken en werd er een nieuwbouw geplaatst. Aldi NV heeft hiervoor in 2016 een planologisch attest gekregen van de gemeenteraad. Er gaan nu geen uitbreidingen meer gebeuren aan de winkelsite, maar door de wijzigingen moet het ruimtelijk uitvoeringsplan van het centrum gewijzigd worden.

 

rup

Het bestuur heeft voor beide situaties een startnota opgemaakt die de planopties weergeeft en motiveert. Op maandag 10 februari vonden er publieke infomomenten plaats. Hier lees je de verslagen:

pdf bestandVerslag infomoment Aldi.PDF (147 kB)

pdf bestandVerslag infomoment Woonzorgzone.PDF (173 kB)

Lees de start- en procesnota van beide plannen online na:

pdf bestandStartnota - RUP Aldi (6 MB)

pdf bestandProcesnota - RUP Aldi.PDF (671 kB)

pdf bestandStartnota - RUP Woonzorgzone (5.93 MB)

pdf bestandProcesnota - RUP Woonzorgzone.PDF (672 kB)

Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, werden raadplegingen over de startnota’s geschorst.

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat het terug mogelijk maakte om de raadpleging verder te zetten vanaf 24/04/2020 voor de resterende periode. Deze worden hernomen worden van 25/04/2020 tot en met 01/05/2020. Inspraakreacties die werden ingediend tijdens de schorsingsperiode zijn eveneens geldig.