Fietspaden Peerderbaan

De Peerderbaan krijgt nieuwe fietspaden. Binnen de bebouwde kom liggen de fietspaden tegen de rijweg. Buiten de bebouwde kom komen er brede vrijliggende fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg door een groene berm of gracht. Er komt ook een veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Dorpermolenstraat en de Olmenstraat.

Samen met de aanpassingen aan de fietspaden vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. Fluvius legt een gescheiden riolering aan, zodat afvalwater en regenwater apart opgevangen en afgevoerd kan worden.

Verloop van de werken

De werfzone is opgedeeld in 2 zones:

  • Zone 1: tussen de Weg naar Helchteren en de Elzenstraat
  • Zone 2: tussen de Elzenstraat en de gemeentegrens met Peer (Deusterstraat)

Aannemer Willemen Infra startte op 9 augustus 2021. In de loop van mei 2022 worden de werken afgerond.    

Zone 1: verkeerslichten - Elzenstraat

Het gedeelte van de Peerderbaan tussen de verkeerslichten (Weg naar Helchteren) en de Elzenstraat wordt prioritair aangepakt. De weg is vanaf 9 augustus volledig afgesloten voor doorgaand verkeer om de fietspaden aan beide kanten van de weg op te breken en de nutsleidingen te verplaatsen. De aanleg van de nieuwe riolering en fietspaden in deze zone volgt vanaf 23 augustus tot de eerste helft van oktober 2021.

Zone 2: Elzenstraat - gemeentegrens

De werken in zone 2 volgen stap voor stap op die in zone 1. Het fietspad aan de kant van de oneven huisnummers wordt eerst opgebroken (vanaf week 23 augustus). De aannemer werkt vanaf de Elzenstraat richting Peer. Vervolgens hebben de nutsmaatschappijen hier zo’n 2 maanden werk om nieuwe kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telecom en water aan te leggen. De aanleg van de nieuwe riolering en fietspaden volgt aansluitend.

Als de nutswerken aan de oneven zijde klaar zijn, verschuiven die naar de overzijde (even huisnummers). Dat betekent dat er vanaf dit moment aan beide zijden van de weg gewerkt wordt: de nutswerken aan de even zijde en de rioleringswerken aan de oneven zijde.

Bereikbaarheid

Algemene verkeersprincipes

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren is het gedeelte van de Peerderbaan tussen de verkeerslichten en de Elzenstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer volgt in beide richtingen een omleiding.

Tussen de Elzenstraat en de gemeentegrens met Peer is er tijdens de nutswerken verkeer mogelijk aan een verlaagde snelheid van max. 50km/u. U passeert de werken via tijdelijke verkeerslichten. Zodra de aannemer hier start met de rioleringswerken blijft dit verkeersprincipe gelden. Enkel bij de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt tijdelijk enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Van Peer naar Meeuwen kan je via de Peerderbaan de werken passeren. In de andere richting volg je een omleiding via Bree (N76 – N73) of via Linde-Peer.

Fietsers worden tijdens de volledige duur van de werken (tot mei 2022) omgeleid via de Mgr. Broekxstraat, Meeuweneinde, Gielisheide en Kapelstraat. Zie groene route op het plannetje.

Alle huizen blijven tijdens de werken bereikbaar. De aannemer herstelt de toegang tot de huizen met tijdelijke steenslag nadat hij het fietspad heeft opgebroken.

Actuele verkeerssituatie

Infovergadering

We organiseerden aan infovergadering voor omwonenden op 7 september 2021 in ’t Heem in Meeuwen.

Download hier de presentatie van die infovergadering: 20210907 Infosessie Peerderbaan.pdf6,8 Mb(pdf)

Contact

Neem voor specifieke bereikbaarheidsinfo contact op met de bereikbaarheidsadviseur via oudsbergen@amaril.be.

Met de steun van

Dit project krijgt financiële steun van de provincie Limburg en het Vlaams gewest voor 90 % van de subsidieerbare kosten.