Fietspaden Peerderbaan

De Peerderbaan krijgt nieuwe fietspaden. Binnen de bebouwde kom liggen de fietspaden tegen de rijweg. Buiten de bebouwde kom komen er brede vrijliggende fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg door een groene berm of gracht. Er komt ook een veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Dorpermolenstraat en de Olmenstraat.

Samen met de aanpassingen aan de fietspaden vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. Fluvius legt een gescheiden riolering aan, zodat afvalwater en regenwater apart opgevangen en afgevoerd kan worden.

Verloop van de werken

De werfzone is opgedeeld in 2 zones:

  • Zone 1: tussen de Weg naar Helchteren en de Elzenstraat
  • Zone 2: tussen de Elzenstraat en de gemeentegrens met Peer (Deusterstraat)

Aannemer Willemen Infra startte op 9 augustus 2021. In de loop van mei 2022 worden de werken afgerond.    

Zone 1: verkeerslichten - Elzenstraat

Het gedeelte van de Peerderbaan tussen de verkeerslichten (Weg naar Helchteren) en de Elzenstraat is ondertussen afgewerkt. Dit deel van de weg was van augustus tot november 2021 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De aanleg van de nieuwe riolering en fietspaden in deze zone is afgerond en plaatselijk verkeer kan weer door.

Zone 2: Elzenstraat - gemeentegrens

De werken in zone 2 volgen stap voor stap op die in zone 1. De aannemer werkt vanaf de Elzenstraat richting Peer. De eerste tweeënhalve maand legden de nutsmaatschappijen nieuwe kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telecom en water. De aanleg van de nieuwe riolering en fietspaden startte aansluitend op en aannemer Willemen Infra is hier nog tot in mei 2022 mee bezig.

Bereikbaarheid

Algemene verkeersprincipes

Tijdens de werken in de eerste zone was de Peerderbaan tussen de verkeerslichten en de Elzenstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit deel is nu weer open voor verkeer. Toch blijven de omleidingen gesignaleerd zodat doorgaand verkeer rondom de werken wordt geleid.

In de tweede zone, tussen de Elzenstraat en de gemeentegrens met Peer blijft verkeer mogelijk aan een verlaagde snelheid van max. 50km/u. Ter hoogte van de werken geldt beurtelings verkeer. U passeert de werfzone via tijdelijke verkeerslichten.

Van 17 tot 29 januari 2022 worden de fietspaden in asfalt aangelegd. Tijdens deze werken kan je de beurtelings passeren aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. In deze periode kunnen de bewoners hun woning niet verlaten of bereiken met de wagen. Auto's worden dus tijdelijk best elders geparkeerd. Er worden wel voetgangersbruggetjes gemaakt zodat de woningen bereikbaar blijven te voet of met de fiets.

Fietsers worden tijdens de volledige duur van de werken (tot mei 2022) omgeleid via de Mgr. Broekxstraat, Meeuweneinde, Gielisheide en Kapelstraat. Zie groene route op het plannetje.

Alle huizen blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. De aannemer herstelt de toegang tot de huizen steeds zo snel mogelijk.

Actuele verkeerssituatie

De zone tussen de Elzenstraat en de verkeerslichten (Weg naar Helchteren) is weer toegankelijk voor verkeer.

Tussen de Elzenstraat en de grens met Peer (zone 2) kan je in beide richtingen over de Peerderbaan rijden. Je passeert de werken via tijdelijke verkeerslichten.

Infovergadering

We organiseerden aan infovergadering voor omwonenden op 7 september 2021 in ’t Heem in Meeuwen.

Download hier de presentatie van die infovergadering: 20210907 Infosessie Peerderbaan.pdf6,8 Mb(pdf)

Contact

Neem voor specifieke bereikbaarheidsinfo contact op met de bereikbaarheidsadviseur via oudsbergen@amaril.be.

Met de steun van

Dit project krijgt financiële steun van de provincie Limburg en het Vlaams gewest voor 90 % van de subsidieerbare kosten.