Verbetering doorstroming N76

In 2019 werden twee rotondes op de N76 ter hoogte van de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat aangepast.

Naast de rotonde aan de Bedrijfsstraat werd een extra vrijliggende rijstrook aangelegd voor het doorgaand verkeer van Meeuwen naar Genk. Zo krijgt de rotonde zelf minder verkeer te verwerken.

De rotonde 'Jef Didden' aan de Weg naar Zwartberg werd omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. Voor voetgangers en fietsers zijn er veilige oversteekpunten en ruime, vrijliggende fietspaden rondom het kruispunt aangelegd.

In een latere fase zal ook het gedeelte tussen de twee kruispunten worden geoptimaliseerd, maar die is nog niet concreet ingepland.

 

jef didden(c) foto AWV