Fietspaden N73

De gemeenten Oudsbergen en Bocholt en de stad Peer leggen vanaf augustus 2022 vrijliggende fietspaden aan langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Zo vervolledigen we de ontbrekende schakel in de fietspaden tussen Peer en Bree. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid.

Situering

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting en is een belangrijke verbindingsweg tussen Bree, Oudsbergen en Peer.

De projectzone langs de N73 situeert zich tussen het rondpunt van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat. De Oudsbergse gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat krijgen binnen dit project gescheiden riolering en worden heraangelegd.

De zone waar de komende maanden gewerkt wordt

Wat en waarom?

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Speerpunt in dit project zijn de nieuwe fietspaden aan beide zijden van de rijweg. Het gaat om enkelrichtingsfietspaden in asfalt die vrijliggend worden aangelegd. Het fietspad zal daarbij op zo’n 3 tot 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de fietspaden en de rijweg komt een groenstrook. Je fietst met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige Reppel fabriek, komt een middeneiland met fietsoversteekplaats, zodat je met de fiets in twee tijden kan oversteken.

De aanleg van deze fietspaden is een belangrijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. Nu deze ontbrekende schakel wordt ingevuld, zul je veilig en comfortabel kunnen fietsen langs de N73 tussen Peer en Bree.

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden voorzien als bushavens. Dat is een aparte halteplaats langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen.

Op het kruispunt met de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van Reppel fabriek, voorzien we een afslagstrook naar links voor verkeer komende vanuit Peer en Oudsbergen. Zo wordt deze beweging veiliger en wordt ook hier het verkeer dat rechtdoor rijdt niet gehinderd.  

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer zal Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

De regenwaterafvoer (RWA) zal regenwater afvoeren naar de natuurlijke waterlopen van de Abeek en de Veeweidewaterloop. Voor de infiltratie zal Fluvius twee bufferbekkens voorzien in de Bessenstraat en de landweg ter hoogte van de Reppelerweg. Een bufferbekken vangt overtollig regenwater op alvorens het infiltreert in de bodem. Voor de afvoer van het vuil- of afvalwater (DWA) worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd.

Respect voor natuurgebied

Het projectgebied van de N73 loopt dwars door de Vallei van de Abeek, die waardevol natuurgebied is. De herinrichting van de N73 zal hiermee rekening houden, zowel bij de uitvoering van de werkzaamheden als in de nieuwe toestand. De precieze voorwaarden zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen dit fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en rioolbeheerder Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen. Na de aanleg van gescheiden riolering worden deze straten heraangelegd met een nieuw wegdek in asfalt.

Timing en fasering

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Van herfst 2021 tot zomer 2022 hebben de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd en verplaatst. Zo maken ze plaats voor de riolering en wordt tegelijk gezorgd dat er geen kabels onder de fietspaden komen te liggen.

In oktober 2022 starten de hoofdwerken: riolering en wegenis. De werken worden in twee grote fases uitgevoerd om de hinder voor bewoners en verkeer te beperken.

Fase 1: Rotonde Erperheidestraat tot Heikantstraat & Bessenstraat

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Reppelerweg & Weverstraat

B. Zuidkant van de N73

Fase 2: Heikantstraat & Bessenstraat tot rotonde Peerderbaan

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Bessenstraat

B. Zuidkant van de N73

Tot aan het einde van de werken beschikt het verkeer maar over één rijbaanhelft en geldt enkelrichting van Bree naar Peer. In omgekeerde richting volg je een omleiding via Meeuwen. Vanuit Peer rij je rond via de Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree, Soetebeek en Meeuwerkiezel.

Vanuit Peer zijn de industriezone Laarderheide en vakantiepark Erperheide steeds bereikbaar. Omwonenden kunnen de werfzone oversteken en plaatselijk verkeer (-3,5T) kan via lokale wegen in Ellikom op zijn bestemming geraken. Handelaars blijven bereikbaar.

Openbaar vervoer

De bushalte Grote Baan wordt niet bediend van 3 oktober tot eind december. De bushaltes Heikantstraat en Reppel Fabriek worden niet bediend van begin december tot eind april. De bussen rijden ook in enkelrichting van Bree naar Peer. In de andere richting volgen ze een omleiding.

Voor meer info over jouw busreis surf je naar www.delijn.be

Digitale nieuwsbrief

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief over dit project zodat je het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox ontvangt. 

Omgevingsmanager

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken is communicatie belangrijk. AWV stelt daarom een omgevingsmanager aan als aanspreekpunt voor de omgeving. Zij informeert omwonenden over de voortgang en fasering. Je kan de omgevingsmanager contacteren via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Infomomenten

Het gemeentebestuur van Oudsbergen organiseerde in september 2021 en september 2022 een infovergadering voor de omwonenden en andere geïnteresseerden.

Hier kan je de presentaties downloaden:

Infovergadering 6 september 2021 - Fietspaden en riolering N736,3 Mb(pdf)

Infosessie N73 - 14 september 202226 Mb(pdf)