Fietspaden N73 Ellikom

Er komen vrijliggende fietspaden aan langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezone Laarderheide en industriezone Peerderbaan. Zo vervolledigen we de ontbrekende schakel in de fietspaden tussen Peer en Bree. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan.

Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid.

Situering

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Er komen nieuwe enkelrichtingsfietspaden in asfalt aan beide zijden van de rijweg. Ze zullen 3 tot 4 meter van de rijweg liggen, met tussenin een groenstrook. Je fietst met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg.

Aan de Reppelerweg in Bocholt komt een middeneiland met fietsoversteekplaats, zodat je met de fiets in twee tijden kan oversteken.

De aanleg van deze fietspaden is zorgt voor de verdere uitbouw van het functionele fietsnetwerk. Nu deze ontbrekende schakel wordt ingevuld, zul je veilig en comfortabel kunnen fietsen langs de N73 tussen Peer en Bree.

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden bushavens. Dat is een aparte halteplaats langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen.

Op het kruispunt met de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van Reppel fabriek, komt een afslagstrook naar links voor verkeer komende vanuit Peer en Oudsbergen. Zo wordt deze beweging veiliger en wordt het verkeer dat rechtdoor rijdt niet gehinderd.  

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer legt Fluvius een gescheiden stelsel aan dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

De regenwaterafvoer (RWA) zal regenwater afvoeren naar de natuurlijke waterlopen van de Abeek en de Veeweidewaterloop. Voor de infiltratie zal Fluvius twee bufferbekkens voorzien in de Bessenstraat en de landweg ter hoogte van de Reppelerweg. Een bufferbekken vangt overtollig regenwater op alvorens het infiltreert in de bodem. Voor de afvoer van het vuil- of afvalwater (DWA) worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd.

Respect voor natuurgebied

Het projectgebied van de N73 loopt dwars door de Vallei van de Abeek, die waardevol natuurgebied is. De herinrichting van de N73 zal hiermee rekening houden, zowel bij de uitvoering van de werkzaamheden als in de nieuwe toestand. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen dit fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen. Na de aanleg van gescheiden riolering worden deze straten heraangelegd met een nieuw wegdek in asfalt.

Wanneer vinden de werken plaats?

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Van herfst 2021 tot zomer 2022 hebben de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd en verplaatst. Zo maken ze plaats voor de riolering en wordt tegelijk gezorgd dat er geen kabels onder de fietspaden komen te liggen.

In oktober 2022 zijn de hoofdwerken gestart: riolering en wegenis. De werken worden in twee grote fases uitgevoerd om de hinder voor bewoners en verkeer te beperken. De werken zijn afgerond in het najaar van 2023.

Fase 1: Rotonde Erperheidestraat tot Heikantstraat & Bessenstraat

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Reppelerweg & Weverstraat

B. Zuidkant van de N73

Fase 2: Heikantstraat & Bessenstraat tot rotonde Peerderbaan

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Bessenstraat

B. Zuidkant van de N73

Bereikbaarheid en omleiding

Openbaar vervoer

Voor meer info over jouw busreis surf je naar www.delijn.be

Blijf op de hoogte

Digitale nieuwsbrief

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief over dit project zodat je het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox ontvangt. 

Omgevingsmanager

Je kan de omgevingsmanager contacteren via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Download de Oudsbergen-app

Met de Oudsbergen-app kunnen we nieuws en updates versturen naar iedereen die binnen en in de omgeving van de werfzone woont. Donwload de app gratis op je smartphone.

Infomomenten

6 september 2021

Infovergadering 6 september 2021 - Fietspaden en riolering N736,3 Mb(pdf)

14 september 2022

Infosessie N73 - 14 september 202226 Mb(pdf)