Fietspaden N73 Ellikom

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 25 augustus

Vrijdag 25 augustus omstreeks 17 uur zijn de asfaltwerken afgerond en gaat de volgende fase in:

  • De fietspaden zijn nog niet klaar. Fietsers blijven de omleidingen volgen.
  • De N73 is weer open in beide richtingen vanaf de rotonde Laarderheide in Peer tot aan het kruispunt met de Betonweg in Ellikom.
    • Het enkelrichtingsverkeer in de Leyssenhofweg wordt opgeheven.
  • De N73 wordt tussen het kruispunt met de Betonweg in Ellikom en de rotonde in Bree weer éénrichtingsverkeer in de richting van Peer.
  • Er komt een extra bushalte ter hoogte van het kruispunt Grote Baan en Betonweg. Check je route op www.delijn.be

Deze verkeerssituatie geldt minstens tot en met 15 september.

Asfaltwerken van 22 tot en met 25 augustus

De werken starten op dinsdagochtend 22 augustus om 6 uur en duren tot vrijdagavond 25 augustus. AWV voert de werken in 2 fases uit om de hinder zo veel mogelijk te beperken:

  1. Van de rotonde Bree tot het kruispunt met de Betonweg: van dinsdag 22 tot donderdag 24 augustus.
  2. Van het kruispunt met de Betonweg tot de rotonde in Peer: van woensdag 23 tot vrijdag 25 augustus.

Dinsdag 22 augustus freest de aannemer vanaf 6 uur het asfalt. Bewoners van de N73 kunnen hinder ervaren. Vrijdagavond 25 augustus zouden de werken afgelopen moeten zijn.

De planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Er komen vrijliggende fietspaden aan langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezone Laarderheide en industriezone Peerderbaan. Zo vervolledigen we de ontbrekende schakel in de fietspaden tussen Peer en Bree. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan.

Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid.

Situering

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting en is een belangrijke verbindingsweg tussen Bree, Oudsbergen en Peer.

De projectzone situeert zich tussen het rondpunt van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat. De Oudsbergse gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat krijgen binnen dit project gescheiden riolering en worden heraangelegd.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Er komen nieuwe enkelrichtingsfietspaden in asfalt aan beide zijden van de rijweg. Ze zullen 3 tot 4 meter van de rijweg liggen, met tussenin een groenstrook. Je fietst met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg.

Aan de Reppelerweg in Bocholt komt een middeneiland met fietsoversteekplaats, zodat je met de fiets in twee tijden kan oversteken.

De aanleg van deze fietspaden is zorgt voor de verdere uitbouw van het functionele fietsnetwerk. Nu deze ontbrekende schakel wordt ingevuld, zul je veilig en comfortabel kunnen fietsen langs de N73 tussen Peer en Bree.

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden bushavens. Dat is een aparte halteplaats langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen.

Op het kruispunt met de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van Reppel fabriek, komt een afslagstrook naar links voor verkeer komende vanuit Peer en Oudsbergen. Zo wordt deze beweging veiliger en wordt het verkeer dat rechtdoor rijdt niet gehinderd.  

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer legt Fluvius een gescheiden stelsel aan dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

De regenwaterafvoer (RWA) zal regenwater afvoeren naar de natuurlijke waterlopen van de Abeek en de Veeweidewaterloop. Voor de infiltratie zal Fluvius twee bufferbekkens voorzien in de Bessenstraat en de landweg ter hoogte van de Reppelerweg. Een bufferbekken vangt overtollig regenwater op alvorens het infiltreert in de bodem. Voor de afvoer van het vuil- of afvalwater (DWA) worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd.

Respect voor natuurgebied

Het projectgebied van de N73 loopt dwars door de Vallei van de Abeek, die waardevol natuurgebied is. De herinrichting van de N73 zal hiermee rekening houden, zowel bij de uitvoering van de werkzaamheden als in de nieuwe toestand. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen dit fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen. Na de aanleg van gescheiden riolering worden deze straten heraangelegd met een nieuw wegdek in asfalt.

Wanneer vinden de werken plaats?

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Van herfst 2021 tot zomer 2022 hebben de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd en verplaatst. Zo maken ze plaats voor de riolering en wordt tegelijk gezorgd dat er geen kabels onder de fietspaden komen te liggen.

In oktober 2022 zijn de hoofdwerken gestart: riolering en wegenis. De werken worden in twee grote fases uitgevoerd om de hinder voor bewoners en verkeer te beperken. Als alles verder volgens planning verloopt, zijn de werken afgerond tegen het bouwverlof van 2023.

Fase 1: Rotonde Erperheidestraat tot Heikantstraat & Bessenstraat

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Reppelerweg & Weverstraat

B. Zuidkant van de N73

Fase 2: Heikantstraat & Bessenstraat tot rotonde Peerderbaan

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Bessenstraat

B. Zuidkant van de N73

Bereikbaarheid en omleiding

Tot aan het einde van de werken beschikt het verkeer maar over één rijbaanhelft en geldt enkelrichting van Bree naar Peer. In omgekeerde richting volg je een omleiding via Meeuwen. Vanuit Peer rij je rond via de Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree, Soetebeek en Meeuwerkiezel.

Vanuit Peer zijn de industriezone Laarderheide en vakantiepark Erperheide steeds bereikbaar. Omwonenden kunnen de werfzone oversteken en plaatselijk verkeer (-3,5T) kan via lokale wegen in Ellikom op zijn bestemming geraken. Handelaars blijven bereikbaar.

Openbaar vervoer

Voor meer info over jouw busreis surf je naar www.delijn.be

Blijf op de hoogte

Digitale nieuwsbrief

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief over dit project zodat je het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox ontvangt. 

Omgevingsmanager

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken is communicatie belangrijk. AWV stelt daarom een omgevingsmanager aan als aanspreekpunt voor de omgeving. Zij informeert omwonenden over de voortgang en fasering. Je kan de omgevingsmanager contacteren via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Download de Oudsbergen-app

Met de Oudsbergen-app kunnen we nieuws en updates versturen naar iedereen die binnen en in de omgeving van de werfzone woont. Donwload de app gratis op je smartphone.

Infomomenten

6 september 2021

Infovergadering 6 september 2021 - Fietspaden en riolering N736,3 Mb(pdf)

14 september 2022

Infosessie N73 - 14 september 202226 Mb(pdf)