Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?

De jeugdraad is een wettelijk verplichte adviesraad die is opgericht om te luisteren naar het advies van alle kinderen en jongeren in onze gemeente. De jeugdraad kan advies geven over alles wat van toepassing is op kinderen en jongeren van Oudsbergen door ze te bevragen en te betrekken. Op die manier probeert de jeugdraad de stem van alle kinderen en jongeren in onze gemeente te vertegenwoordigen. Eind 2021 is er in Oudsbergen een nieuwe jeugdraad opgericht. 

Wie zit er in de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle jongeren in Oudsbergen. Dat wil zeggen dat iedere gemotiveerde jongere de kans krijgt om een plaats in de jeugdraad in te nemen.

De jeugdraad bestaat uit een vaste kerngroep en een grotere werkgroep. De kerngroep komt op regelmatige basis samen om advies te geven over thema’s die op tafel liggen of stelt zelf thema’s voor. De grotere werkgroep wordt minstens jaarlijks door de kerngroep verzameld tijdens een algemene vergadering. De kerngroep houdt de grotere werkgroep op de hoogte en kan voor bepaalde thema’s specifieke werkgroepen oprichten.

De leden van de kerngroep: 

 • Emiel van Baelen
 • Jakke Neyens (voorzitter)
 • Maxime Steensels
 • Sven Bijnens
 • Nore Van Haandel
 • Jannick Driesen
 • Kaat Ramaekers

Lid worden

Iedere jongere uit Oudsbergen vanaf 16 jaar kan zich jaarlijks kandidaat stellen voor de jeugdraad.

Stuur een mailtje met een korte voorstelling en motivatie te naar jeugd@oudsbergen.be en wij nemen contact met je op.

Wat doet de jeugdraad?

 • De jeugdraad kan advies geven over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks op kinderen en jongeren van toepassing zijn;
 • De jeugdraad kan zelf thema’s op tafel leggen die zij belangrijk vindt om de stem van alle kinderen en jongeren te vertegenwoordigen;
 • De jeugdraad kan informatie opvragen over lopende projecten en kan betrokken kinderen en jongeren op de hoogte brengen;
 • De jeugdraad kan regelmatig inspraakmomenten organiseren en in gesprek gaan met kinderen en jongeren;
 • De jeugdraad kan activiteiten organiseren met als doel veel kinderen en jongeren te bereiken en input te verzamelen;
 • De jeugdraad kan de grote werkgroep bij elkaar brengen op een algemene vergadering en verschillende aparte werkgroepjes oprichten voor specifieke thema’s;
 • De jeugdraad kan gevolg geven aan projecten en kan ondersteuning bieden aan jongereninitiatieven;
 • De jeugdraad kan ieder jaar een startmoment organiseren.