Vanaf 2018 dezelfde belastingen in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek

Vanaf 2018 dezelfde belastingen in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek

In december wordt aan de gemeenteraden voorgesteld om in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek dezelfde belastingtarieven in te voeren: 6,5 procent op de personenbelasting en 1330 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Vandaag betalen inwoners van Meeuwen-Gruitrode 8 procent aanvullende personenbelasting en 1150 opcentiemen op onroerende voorheffing. In Opglabbeek is dat 7,5 procent en 1330 opcentiemen.

Als voorbereiding op de fusie in 2019 wordt vorogesteld om volgend jaar al dezelfde belastingtarieven te hanteren. De nieuwe tarieven van 6,5 procent voor de personenbelasting en 1330 opcentiemen worden in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

Met 6,5 procent en 1330 opcentiemen blijven de tarieven ruim onder het Vlaams gemiddelde van 7,3 procent en 1397 opcentiemen. Vanaf volgend jaar betalen onze inwoners jaarlijks 700.000 euro minder aan belastingen. In Meeuwen-Gruitrode wordt bovendien ook de belasting op drijfkracht afgeschaft. In Opglabbeek bestond die niet.

De gezamenlijke schuld zakt in 2018 tot 815.000 euro. Dat is 35 euro per inwoner. Dat saldo is een momentopname. De financiële ruimte die dan ontstaat kan gebruikt worden om te investeren en eventueel nieuwe leningen af te sluiten, aan de gunstigere rentevoeten van vandaag.

Vanaf 2019 treedt het hele grondgebied toe tot het systeem van directe inning bij Limburg.net. Meeuwen-Gruitrode hanteert dat systeem al enkele jaren, Opglabbeek nog niet. Oudsbergen draagt zo’n 70 euro per gezin bij, ongeveer de helft van de kostprijs.

Gepubliceerd:
25/11/2017 - 00:00